امروز دوشنبه 30 مهر 1397 - Mon 10 22 2018

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

اطلاعیه | تهیه جهیزیه ازدواج

  • مشاهده در قالب PDF

در جلسه 28 استفند ماه 1392 مقرر گردید در تهیه جهیزیه یکی از خانوادهای تحت پوشش که فرزندشان قثد ازواج دارد نهایت مساعدت شود لذا از خیرین محترم نیز تقاضا دارد در صورت تمایل و داشتن هر گونه وسلیه نو که مورد استقاده قرار نگرفته و مورد نیاز هم نمی باشد جهت تکمیل جهیزیه مستمندان زیر پوشش همکاری نمایند.

محل کنونی شما