امروز دوشنبه 30 مهر 1397 - Mon 10 22 2018

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

ایام عزاداری عاشورا

ایام عزاداری عاشورا یکی از اموزنده ترین واقعه تاریخ اسلام و جهان محسوب میشود .


 

ایام عزاداری عاشورا یکی از اموزنده ترین واقعه تاریخ اسلام و جهان محسوب میشود . این واقعه نه تنها در بین ما مسلمانان بلکه در بین ادیان دیگر چون مسیحیت و زرتشت و حتی کلیمیان نیز دارای ارزش و منزلت خاصی میباشد .

از آنجایی که نذورات نقدی و خوراکی در این ایام بسیار صورت میپذیرد در میان ارامنه بردن نذورات خوراکی بعنوان تبرک و برای شفا خود بیانگر اعتقاد بسیار بالا این عزیزان ( ارامنه) به حضرت امام حسین (ع)و اهل بیت ایشان میباشد . بزرگی این واقعه و تحت تاثیر قرار دادن پیروان ادیان دیگر نشانگر مظلومیت آل علی(ع) در مقابل ظلم آن زمان است .پس با یاری به همنوع و دستگیری مستمندان قدر یکدیگر را دانسته و رهرو آن امام بزرگوار و خاندانش باشیم.

انشاء الله

محل کنونی شما