امروز شنبه 22 خرداد 1400 - Sat 06 12 2021

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

هیات مدیره

۱- رییس هییت مدیره
دکتر محمدعلی حسینی
۲- نایب رییس
اسماییل ایگدر مرادی
۳- منشی
الیاس دره شوری
۴-بازرس
اله کرم ایلخاص
۵- خزانه دار
سرهنگ عبدالمجید صمیمی
محل کنونی شما