امروز دوشنبه 10 آذر 1399 - Mon 11 30 2020

آخرین زمان بروزرسانی FTM_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

هیات مدیره

۱- رییس هییت مدیره
دکتر محمدعلی حسینی
۲- نایب رییس
اسماییل ایگدر مرادی
۳- منشی
الیاس دره شوری
۴-بازرس
اله کرم ایلخاص
۵- خزانه دار
سرهنگ عبدالمجید صمیمی
محل کنونی شما